Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ Lên Tỉ Lệ Giới Tính Ấu Trùng Tôm Sú

Giá: Liên Hệ

Ở tôm sú, con cái lớn nhanh và có kích thước lớn hơn con đực. Tác động của nhiệt độ có thể làm tăng đáng kể sự biểu hiện của các gen xác định giới tính, giúp cải thiện tỷ lệ giới tính như mong muốn trong đàn…

Danh mục: