Chuyên mục: Kỹ Thuật Nuôi Tôm

NUÔI TÔM CON TỪ TÔM BỐ MẸ CẮT MẮT ẢNH HƯỞNG RA SAO?

Tóm lại là, cắt hay không cắt cuống mắt tôm bố mẹ? Cắt bỏ cuống mắt là kỹ thuật phổ biến nhưng lại có nhiều tranh cãi trái chiều. Sinh sản nhân tạo của tôm thẻ ở hầu hết các trại giống trên toàn thế giới đều thông qua việc cắt bỏ cuống mắt một […]

Kiểm Soát Quần Thể Vi Khuẩn Gây Bệnh Trên Tôm Bằng Probiotics

Bài báo này được điều chỉnh và tóm tắt từ nghiên cứu Restrepo và cộng sự năm 2021, mô tả đặc điểm cộng đồng vi sinh vật của những con tôm sử dụng chế phẩm sinh học Vibrio diabolicus ILI sau khi thử nghiệm thử thách với mầm bệnh hoại tử gan tụy (AHPND). Một […]

Một Số Công Nghệ Trong Cho Ăn Và Theo Dõi Hành Vi Ăn Của Tôm

Máy cho ăn phản hồi âm thanh Máy cho ăn hẹn giờ đã được ngành công nghiệp nuôi tôm sử dụng trong hơn một thập kỷ nhưng gần đây công nghệ cho ăn phản hồi âm thanh đã được phát triển và cung cấp trên thị trường. Đây là một loại hệ thống cho ăn […]