HIỆU QUẢ CỦA DÒNG VI TẢO CÔ ĐẶC ĐẠI VIỆTCHAETO PLUS

Giá: Liên Hệ

VI TẢO CÔ ĐẶC Đại Việt xuống ao gây màu cho khu nuôi tôm thương phẩm của Trung Tâm Khuyến Nông, Khuyến Ngư Ba Hòn, Kiên Lương. Tổng diện tích 10 Hecta. Liều dùng: 1/ Ấu trùng Zoae tôm sú, hoặc thẻ, sử dụng đối với 1.000.000 ấu trùng. Thời gian: sáng 09:00 và chiều 18:00 – Giai đoạn Zoae 1: 100ml – Giai đoạn Zoae 2: 150ml – Giai đoạn Zoae 3: 200ml

Danh mục: