QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY TẢO ĐẠI VIỆT

Giá: Liên Hệ

Thông thường, tảo tươi chỉ được sử dụng làm thức ăn cho Zoea và Mysis. Đặc biệt sử dụng nhiều trong giai đoạn Zoea, đây là giai đoạn nhạy cảm nhất trong các khâu sản xuất giống. Vì đây là giai đoạn hình thái thứ 2 của ấu trùng, ấu trùng mới bắt đầu sử dụng thức ăn bên ngoài, các cơ quan chức năng của ấu trùng chưa phát triển đầy đủ. Nên khả năng thích ứng của ấu trùng với điều kiện bất lợi cực kì kém. Nên chất lượng của tảo là cực kì quan trọng không chỉ đối với chất lượng mà con về tỉ lệ sống của ấu trùng trong cả quá trình nuôi. Tảo luôn phải đảm bảo được các tiêu chuẩn về mật độ, về giai đoạn phát triển, về chất lượng nguyên sinh chất của tảo và đảm bảo tảo vô trùng tuyệt đối trước khi sử dụng làm thức ăn cho ấu trùng…

Danh mục: